Feedback | Contact Us | Site Map
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 • ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
 • 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-03
 • Tele fax: 080-23444870/871, 23313125 Fax : 23565209 Website: http://karmassedn.gov.in Email: cmekar@gmail.com
 • ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
 • ಡಿ.ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್
 • ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯ
 • ಸಿ. ಪ್ರಭಾವತಿ
 • ವಿಜಯಮ್ಮ
 • ಪಿ.ಎಮ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ
 • ಸುಮತಿ ಜಿ ನಾಯಕ್
 • ಆರ್ ಅಶ್ವತ್ ರಾಮು
 • ಹೆಚ್. ಬಿ. ರವಿಕುಮಾರ್
 • ಪದನಾಮ
 • ಕ.ಆ.ಸೇ., ನಿರ್ದೇಶಕರು
 • ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)
 • ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಂ&ಇ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ)
 • ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ
 • ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 • 080-23444870
 • 080-23444871 (Extn.) 104
 • 080-23444871 (Extn.) 105
 • 080-23444871 (Extn.) 108
 • 080-23444871 (Extn.) 109
 • 080-23444871 (Extn.) 118
 • 080-23444871 (Extn.) 119
 • 080-23444871 (Extn.) 120
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 • +91-9886711481
 • +91-9535147260
 • +91-9632914382
 • +91-9886482767
 • +91-9482194060
 • +91-9742549833
 • +91-9448769428
 • +91-8884695422