Feedback | Contact Us | Site Map
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 • ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
 • 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-03
 • Tele fax: 080-23444870/871, 23313125 Fax : 23565209 Website: http://karmassedn.gov.in Email: cmekar@gmail.com
ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ
 • ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)
 • ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
 • 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-03
 • Tele fax: 080-23369135 Fax : 23565209 Mob : 9538784198
 • ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
 • ಆರ್.ಎಸ್.ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,
 • ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯ
 • ಆರ್.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
 • ಪಿ.ಎಮ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ
 • ಡಾ|| ಎಂ.ಆರ್.ದೊರೆರಾಜು
 • ಆರ್ ಅಶ್ವತ್ ರಾಮು
 • ಪದನಾಮ
 • ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆ.ಪ್ರ)
 • ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)
 • ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಎಂ&ಇ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾ)
 • ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆ)
 • ಕಛೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 • 080-23444870/23444111
 • 080-23444871 (Extn.) 104
 • 080-23444871 (Extn.) 105
 • 080-23444871 (Extn.) 118
 • 080-23444871 (Extn.) 108
 • 080-23444871 (Extn.) 119
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 • +91-9448621776
 • +91-9538784198
 • +91-9844444560
 • +91-9900149556
 • +91-9663575724
 • +91-9448769428